Nhà hàng - Lời Ngỏ

Gia Đình Phật Tử Huyền Trang được thành lập vào năm 1991, tại trại Tỵ Nạn TAI Á CHÂU, một trong những trung tâm giam giữ thuyền nhân Việt Nam ở Hong Kong.

Giờ đây, Huyền Trang T.A.C là một tổ chức phi lợi nhuận có nhiều hoạt động từ thiện. Một trong những hoạt động nỗi bật nhất, đó là Nhà Hàng Chay Huyền Trang T.A.C đã và đang hoạt động tốt đẹp, tất cả lợi nhuận nhằm mục đích giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, xây dựng một cộng đồng tốt, mang lại nhiều niềm vui cho cuộc đời.

Nếu quí vị có cơ hội ghé qua Đà Nẵng, xin hãy đến nhà hàng của chúng tôi thưởng thức một bữa cơm chay tuyệt hảo đậm chất tình người.

Trân trọng,

TM. Huyền Trang T.A.C

Nguyễn Văn Tuấn

Open Letter,

Huyen Trang T.A.C's Vegetarian Restaurant is a non-profit organization. This is one of the most highlight charity activities, was built and is being operated by Huyen Trang Buddhist Family which was established at TAI A CHAU Hong Kong refugees’ camp detention centre in 1991, one of the detention centre of Vietnamese boat people in Hong Kong.

With all profits going toward charity activities, our goal is to improve lives and to bring smiles to the underprivileged. If you have chance to come to Da Nang's city in Vietnam, please visit our restaurant to enjoy the delicious foods for a good cause and beloved shares.

Yours sincerely,

Representative of Huyen Trang T.A.C

Mr. Nguyen Van Tuan