Chuyến từ thiện Huế - Quảng Trị

Chuyến từ thiện Huế - Quảng Trị

Chuyến từ thiện hai ngày 23/9-24/9 2016 tại Huế - Quảng Trị

Những hình ảnh sau chuyến từ thiện hai ngày 23/9-24/92016 tại Huế và Quảng Trị của Huyền Trang TAC..

Sẵn sàng trước giờ lên đường Huế - Quảng Trị.