Cho Đời Thêm Nụ Cười…

Cho Đời Thêm Nụ Cười…

Tập thể  Huyền Trang TAC đi thăm và tặng quà cho hơn 200 trẻ mồ côi tại chùa Quang Châu Đà Nẵng 12/5/2016