Thu chi trong đợt cứu trợ

Thu chi trong đợt cứu trợ

Thu chi trong đợt cứu trợ đồng bào lũ lụt MIỀN TRUNG (Quảng Bình – Quảng Trị). Trong những ngày vừa qua, có nhiều bà con vùng lũ Quảng Bình và Quảng Trị...