Đôi Dòng Về Người Chị !!!

Đôi Dòng Về Người Chị !!!

Tôi biết chị là ngừơi phụ nữ hiền lành, đảm đang, sống có tình nghĩa, một mực lo cho chồng, cho con với Tôi ...