Chuyến đi cứu trợ Quảng Bình - Quảng Trị

Chuyến đi cứu trợ Quảng Bình - Quảng Trị

Chuyến đi cứu trợ vùng lũ lụt MIỀN TRUNG " Quảng Bình và Quảng Trị " của đoàn Huyền Trang TAC đã kết thúc ...