Một nhóm lửa hồng

Một nhóm lửa hồng

Chương Trình " MỘT NHÓM LỬA HỒNG " dành cho bà con nghèo miền Trung trong những ngày cuối năm 2017 sẽ được Huyền Trang T.A.C thực thi theo nguyện vọng của Quý Anh Chị Em và Bằng Hữu trong và ngoài Nước, Thời gian và địa phương thực hiện công tác sẽ được Thông báo trong những bản tin kế tiếp.

 


Dưới đây là Danh Sách Quý Anh Chị Em và Bằng Hữu xin chia sẻ cùng bà con :
01.- Chị Trang Hội An. 100 euro
02- Anh Tài. 1.560.000₫
03- Anh Quốc Trần. 1.560.000₫
04- Người xa Xứ. 50 Bảng
05- Chị Kathy Nguyên. 5.000.000₫
06- Bác Châu Lê. 1.000.000₫
07- V/C Nguyễn Cường. 1.000.000₫
08- Anh Trưởng Đ. 1.000.000₫
09- V/C Anh Mâu Diễm. 200 cad
10- Anh Võ Đình Cựu. 5.000.000₫
11- Chị Nhung Nguyen. 2.000.000₫
12- Yury Trần 2.000.000₫
13- Người k mang Họ. 1.000.000₫
14- Trinh Nguyen. 5.000.000₫
15- Người k mang Họ. 2.000.000₫ 
16- Chị Trưởng D. 1.000.000₫
17- Chị Hoa Bảo. 1.000.000₫
18- Anh Kỳ Trần. 100 cad

Thanks all.
p/s: admin